Pomoć za sanaciju šteta od poplava

Grad Beograd i Sekretarijat za finansije otvorili su dinarski i devizni uplatni račun za uplatu sredstava građana i pravnih lica koji žele da pomognu svojim sredstvima u rešavanju problema izazvanih elementarnom nepogodom koja je pogodila Beograd i celu Srbiju.

Zainteresovani građani sve dodatne informacije mogu dobiti besplatnim telefonskim pozivom na broj 0800-110-011.

Dinarski tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa grada glase: 840-744141843-14, u pozivu na broj: model 97,  a u nastavku 39-501-04.