četvrtak, 7. decembar 2017.

Uklonjeno stablo koje je ometalo prolaz pešaka u Ulici Maksima Gorkog

Inspektori Sekretarijata za inspekcijske poslove sproveli su rešenja komunalne i inspekcije za puteve i uklonili veliko stablo kiselog drveta u Ulici Maksima Gorkog, podijum u Ulici Strahinjića bana, a izvršena je i popravka šahta u Ulici Jovana Subotića kod broja 9 u Zemunu. 

– Stablo je uklonjeno u saradnji sa JKP „Zelenilo – Beograd”, JKP „Beograd-put”, Saobraćajnom policijom Ministarstva unutrašnjih poslova i Sekretarijatom za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima – rekla je Sonja Podunavac, sekretarka za inspekcijske poslove.

Prema njenim rečima, veliki broj građana koji žive u blizini je zahvalio što je drvo uklonjeno jer je ono svojim razgranatim korenovim sistemom uništilo deo trotoara što je otežavalo i onemogućavalo prolaz pešaka, naročito majki sa decom u kolicima. Kako je istakla, povremeno se dešavalo i da polomljene grane prouzrokuju lom crepova i oluka na susednim kućama, dok su grane visoke krošnje kačile kablove elektromreže. 

U Ulici Strahinjića bana ispred broja 62 uklonjen je podijum od debelog sloja asfalta i javna površina je vraćena u prvobitno stanje. Podijum je blokirao određen broj parking mesta i onemogućavao parkiranje na istim. U saradnji sa JKP „Beograd-put” popravljen je otvor šahta na trotoaru u Ulici Jovana Subotića u Zemunu.