četvrtak, 16. maj 2019.

Nove lokacije za preradu rečnih agregata

Gradski odbornici usvojili su Odluku o postavljanju i uklanjanju objekata za deponovanje i separaciju rečnih agregata na vodnom zemljištu, kao i predlog plana za ove objekte sa mogućnošću prateće proizvodnje.

Član Gradskog veća Dragomir Petronijević je rekao da se radi o usklađivanju sa novim zakonom o lukama i plovidbama.

– Ovom odlukom želeli smo da postavimo javno utvrđena pravila i imaćemo 14 zona gde će moći da se obavlja ova delatnost. To je važno pitanje, jer je Beograd posato veliko gradilište – naveo je Petronijević.

Predlogom odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima prpisuje se obaveza vlasnika vozila da ukoliko nisu učinili prekršaj propisan ovom odlukom lično, a njihovo vozilo je učestvovalo u prekršaju, moraju da dostave tačne podatke o identitetu vozača koji je upravljao vozilom, kao i dokaz o tome, rekao je sekretar za saobraćaj Dušan Rafailović.