sreda, 19. jun 2019.

Vesić na sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona EU i Srbije u Briselu

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić nalazi se u Briselu gde prisustvuje sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Republike Srbije. 

Vesić će danas govoriti u okviru plenarne sesije „Dani proširenja” koja će biti sastavljena od dve panel-debate u organizaciji Komiteta regiona Evropske unije. Teme plenarne sesije su politika proširenja, dinamike i stabilizacije, pravni okvir kao osnova za razvoj lokalnih samouprava, regionalna povezanost, kao i Izveštaj EU o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija.   

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić će govoriti u okviru prvog panela na temu „Pravni okvir kao osnov za razvoj glavnog grada”. Vesić će predstaviti izmene i dopune Zakona o glavnom gradu koji je nedavno usvojila Narodna skupština Republike Srbije kao nacrt novog Statuta Grada Beograda. Osnovne odlike ova dva pravna dokumenta su decentralizacija vlasti, olakšan pristup javnim servisima i veće učešće građana u donošenju odluka.

Sa Goranom Vesićem u delegaciji Beograda su zamenica predsednika Skupštine grada Andrea Radulović i Nedeljko Radosavljević, direktor Kancelarije za mlade Grada Beograda.

Zajednički konsultativni odbor je jedno od tela za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane. Sastavljen je od predstavnika Komiteta regiona Evropske unije i lokalnih i regionalnih organa vlasti u Republici Srbiji (po sedam članova sa srpske i evropske strane) sa zadatkom da pomogne u promovisanju dijaloga i saradnje između lokalnih i regionalnih vlasti u EU i Srbiji i predstavlja mesto za pripremu regionalnih i lokalnih vlasti Republike Srbije za učešće u radu Komiteta regiona po stupanju u članstvo Evropske unije.

Vesić je nedavno boravio u Briselu i najavio osnivanje kancelarije Grada Beograda u prestonici Evropske unije.