sreda, 15. septembar 2021.

Počeli radovi na asfaltiranju zemunskih ulica

Na inicijativu građana i nakon procene stanja na terenu, u prethodnom periodu Gradska opština Zemun usvojila je Program uređenja nekategorisanih puteva. Programom je predviđena sanacija, rekonstrukcija i dogradnja dotrajalih puteva, koje će se izvoditi fazno, a sve u cilju podizanja kvaliteta života građana i dostizanja cilja da svaka ulica bude pokrivena adekvatnom putnom infrastrukturom, saopšteno je iz ove opštine.

Prva faza radova obuhvata paket ulica koji pripadaju zemunskom naselju Vojni put i to: Vojni put deo glavne ulice, Generalsku, Zastavničku, Pukovničku, Majorsku, Admiralsku i Vojvodsku ulicu.

U prethodnih nekoliko godina GO Zemun je izvela radove u više od 350 ulica na svojoj teritoriji.

Započeti su radovi i na nasipanju nekategorisanih puteva u naselju Grmovac, a uskoro počinje i druga faza radova koja će obuhvatiti asfaltiranje dotrajalih delova i krakova Mačvanske ulice ka Vojnom putu, kao i potez koji povezuje ulice Živka Petrovića i Hercegovačku.