Gradska uprava

Gradska uprava Grada Beograda, kao jedinstven organ grada, obavlja upravne poslove u okviru prava i dužnosti Grada Beograda i određene stručne poslove za potrebe Skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog veća.

 • Sandra Pantelić, načelnik Gradske uprave
 • Nenad Todorović, zamenik načelnika Gradske uprave

Nadležnosti Gradske uprave:
- priprema nacrte propisa i drugih akata koje donose Skupština grada, gradonačenik i Gradsko veće;
- izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog veća;
- rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti grada;
- obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada;
- izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno gradu;
- obavlja stručne i druge poslove koje utvrde Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko veće.

U okviru Gradske uprave, za vršenje srodnih poslova, obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice (sekretarijati, posebne organizacije i stručne službe). Rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica (sekretare i direktore) postavlja načelnik Gradske uprave. Izvan organizacionih jedinica u Gradskoj upravi postavljaju se pomoćnici gradonačelnika.

Organizacija i rad Gradske uprave uređuje se Odlukom o Gradskoj upravi koju donosi Skupština grada na predlog Gradskog veća. Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Gradske uprave donosi načelnik Gradske uprave uz saglasnost Gradskog veća.

Sekretarijati:

 • Sekretarijat za finansije
 • Sekretarijat za javne prihode
 • Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
 • Sekretarijat za poslove legalizacije objekata
 • Sekretarijat za komunalne i stambene poslove
 • Sekretarijat za energetiku
 • Sekretarijat za imovinske i pravne poslove
 • Sekretarijat za saobraćaj
 • Sekretarijat za javni prevoz
 • Sekretarijat za zaštitu životne sredine
 • Sekretarijat za privredu
 • Sekretarijat za kulturu
 • Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu
 • Sekretarijat za sport i omladinu
 • Sekretarijat za zdravstvo
 • Sekretarijat za socijalnu zaštitu
 • Sekretarijat za inspekcijske poslove
 • Sekretarijat za upravu
 • Sekretarijat za investicije
 • Sekretarijat za poslove komunalne policije
 • Sekretarijat za skupštinske poslove i propise
 • Sekretarijat za informisanje
 • Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima
 • Sekretarijat za opšte poslove
 • Sekretarijat za poslove načelnika Gradske uprave

Za obavljanje određenih poslova iz delokruga sekretarijata, koji zbog svoje prirode, celovitosti i načina obavljanja zahtevaju samostalnost i posebno organizovanje obrazovane su uprave i direkcije u sastavu sekretarijata.

Kabineti:

 • Kabinet gradonačelnika
 • Kabinet predsednika Skupštine grada

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA - lokacije:
Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678
27. marta 43-45, centrala: 3309-000, 3346-005, 3227-241
Kraljice Marije 1
Makenzijeva 31, centrala: 2453-142
Tiršova 1, centrala: 2688-655, 3605-600
Trg republike 3, centrala: 4155-037

  
  Korisni linkovi