Briga o deci predškolskog uzrasta

Organizovane su i proslave rođendana u naselju za svu decu rođenu u jednom mesecu. Nakon operacije, jednoj devojčici sa cerebralnom paralizom sekretarijat je obezbedio krevetić i posebnu ishranu za sledećih šest meseci. Sva naselja dobila su flaširanu pitku vodu. Romi koji su živeli na Novom Beogradu smešteni su u naselje Makiš i obezbeđena im je ishrana, a deca su odmah upisana u pripremni predškolski program. Tokom leta 2011. deca su više puta prisustvovala pozorišnim predstavama, obilazili su muzeje, Botaničku baštu „Jevremovac”, Adu Ciganliju... Svi mališani koji su uspešno završili pripremni predškolski program u junu 2011. učestvovali su u Karnevalu beogradskih predškolaca koji je održan na Kalemegdanu. Takođe je, za decu koja su redovno pohađala školu i pripremni predškolski program i postigla zadovoljavajući uspeh Sekretarijat za dečju zaštitu u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje i Crvenim krstom organizovao letovanje na Vršačkom bregu u periodu od 29. jula do 5. avgusta. U saradnji sa Kancelarijom za mlade u naselju Makiš organizovan je letnji bioskop na otvorenom.

Većina porodica sa decom prima socijalnu zaštitu i to je rezultat izvanredne saradnje sa područnim centrima za socijalni rad. Sva deca iz romskih naselja u Beogradu upisana su da redovno pohađaju vrtiće prema uzrasnoj grupi i taj program je uspešno sproveden preko Centra za integraciju mladih.

Program pripreme preseljenih porodica za uključivanje u obrazovno-vaspitni sistem aktivno se sprovodi i tokom 2011. godine. Program je osmišljen tako da se roditelji dodatnim obrazovanjem motivišu da razvijaju znatiželju dece i podstiču ih na učenje. Za ovaj projekat koji se sprovodi i u naseljima u kojima žive građani raseljeni iz naselja ispod „Gazele“, Ministarstvo prosvete obezbedilo je sedam romskih asistenata.

Sekretarijat za dečju zaštitu redovno održava sastanke sa predstavnicima predškolskih ustanova na kojima se prezentuju izveštaji o radu sa decom koja su živela u nehigijenskom naselju ispod mosta „Gazela”. Razmatraju se izveštaji o napredovanju dece i rezultatima koje je svako dete postiglo. Rešavaju se specifični problemi koji se povremeno javljaju. Uvedena je praksa da se deci izdaju uverenja o dolascima u predškolsku ustanovu sa navedenim tačnim brojem dana, a svi mališani koji su uspešno završili pripremno-predškolski program u junu 2011. učestvovali su u Karnevalu beogradskih predškolaca koji je održan na Kalemegdanu. U svim naseljima blagovremeno su popisana deca koja treba da krenu u pripremni predškolski program od 1. septembra 2011. godine. Sva deca koja pohađaju ovaj program dobila su besplatne knjige i besplatnu užinu u vrtićima. Takođe, gradske opštine Čukarica i Rakovica obezbedile su autobuse za prevoz dece i  pratioce koji decu vode u školu i vrtić. Dogovoreno je uspostavljanje nove saradnja sa studentima Učiteljskog fakulteta u Beogradu, koji će se svojom studentskom praksom uključiti u programe inkluzije dece predškolskog uzrasta.

Kvalitetno obrazovanje je najbolje sredstvo prevencije siromaštva i najefikasniji način izlaska iz njega. Budući da obrazovanje počinje od trenutka kada se rodimo, briga o deci predškolskog uzrasta ima izuzetno važno mesto u programu socijalne zaštite i uključivanja raseljenih zajednica. Pojedinci bez obrazovanja češće postaju siromašni, a deca iz siromašnih porodica ređe stiču više stepene obrazovanja.

U oblasti dečje zaštite, Sekretarijat za dečju zaštitu grada Beograda sprovodi niz programa i praktičnih mera. Uspostavljanje dobrih praksi kod članova raseljenih zajednica u smislu ranog uključivanja dece u pohađanje predškolskih ustanova jeste zajednički imenitelj ovih mera.

U pripremni predškolski program od 1. septembra 2009. godine upisano je dvadeset petoro raseljene dece koja su živela u divljem naselju „Gazela”. Iako su zbog prethodnog neuslovnog načina života bila u nepovoljnijem položaju, sva ova deca uspešno su savladala predviđene programe i krenula u prvi razred. U 2010/2011. u pripremni predškolski program upisano je dvadeset dvoje, a u 2011/2012. osamnaestoro dece iz raseljenih porodica i u tom procesu vodilo se računa da se deca iz raseljenih porodica razmeštaju u predškolske ustanove u mešovitim grupama sa svojim vršnjacima i učestvuju u svim priredbama i aktivnostima.

Stručnjaci iz Sekretarijata za dečju zaštitu dva puta nedeljno obilaze naselja, razgovaraju sa porodicama, prikupljaju informacije o njihovim potrebama i problemima. Ovim putem se neposredno sagledavaju prioriteti u rešavanju jednokratnih i dugoročnih problema siromašnih raseljenih porodica sa decom. Nova naselja obilaze, takođe, socijalni radnici i psiholozi zaposleni u predškolskim ustanovama. Udruženje medicinskih sestara dva puta mesečno posećuje raseljene porodice. Na ovaj način se prati zdravstveno stanje mališana na terenu, daju se potrebni saveti za negu dece, a po potrebi i saveti za negu njihovih roditelja.

Sekretarijat za dečju zaštitu je u toku 2009, 2010. i prve polovine 2011. godine sproveo niz drugih akcija. Igračkama su opremljeni društveni klubovi koji postoje u svim naseljima. Zaposleni u Sekretarijatu za dečju zaštitu i u predškolskim ustanovama u saradnji sa Crvenim krstom, redovno prikupljaju garderobu za sve stanovnike naselja. Tokom 2010. organizovana je poseta dece Starom dvoru, centralnoj zgradi Skupštine grada Beograda, kao i odlazak na predstavu „Šetnja sa dinosaurusima”, koja se održavala u Beogradskoj areni. Deca starijeg uzrasta, njih oko dve stotine, u pratnji roditelja, prisustvovala su koncertu Džeja Ramadanovskog u Beogradskoj areni. Za novogodišnje praznike Sekretarijat za dečju zaštitu je u saradnji sa predstavnicima Fonda „Osmeh na dar” podelio 1.000 litara rauch sokova. U Dečjoj nedelji mališani su oslikavali dvorišta vrtića i prisustvovali pozorišnim predstavama u Dečjem kulturnom centru. Prilikom svake posete dobijali su prigodne poklone koji će ih podsećati na događaj kome su prisustvovali (sveske, knjige, igračke, slatkiše...). Sekretarijat za dečju zaštitu je u više navrata pripremao prigodne poklone koji su romskoj deci uručivali njihovi vršnjaci zajedno sa predstavnicima sekretarijata i vaspitačima u naseljima u kojima žive.