Humanitarna pomoć i saradnja sa Crvenim krstom Beograda

Kako je siromaštvo višedimenzionalni problem, u novim naseljima u kojima žive sugrađani preseljeni iz naselja „Gazela” borba protiv siromaštva ne može biti ograničena samo na humanitarnu pomoć, koja je svakako važan deo šireg programa. U tom kontekstu sprovedeno je niz humanitarnih akcija.

Crveni krst Beograda je, u skladu sa svojim mogućnostima, obezbeđivao različite vrste pomoći za stanovnike raseljene iz naselja „Gazela”.

Obezbeđena su sredstva za oporavak pedesetoro dece iz novoformiranih naselja. U objektu Crvenog krsta Beograda u Bogovađi za decu je obezbeđen sedmodnevni pansion (hrana i smeštaj), kao i lekar i animator. Kriterijum pri izboru dece bio je da su uzrasta od devet do dvanaest godina i da su redovno pohađala školu u školskoj 2009/2010. godini. Ideja je bila da to bude nagrada i dalja motivacija za redovno i uspešno pohađanje škole, kako za decu tako i za njihove roditelje. U odmaralištu Crvenog krsta Beograda boravilo je dvadeset dvoje dece iz naselja Makiš, Kijevo i Varoš uzrasta od osam do petnaest godina sa pratiocima. Kako su deca bila bez adekvatne obuće, Crveni krst Beograda je za sve njih obezbedio nove patike.

Od ukupnog broja od 300 dece upućene na oporavak tokom leta, u objektu Crvenog krsta u Bogovađi bilo je i dece iz naselja nastalih raseljavanjem naselja „Gazela”.

Tokom 2009. godine Crveni krst Beograda realizovao je projekte kao što je „Osmeh na licu, radost u srcu’’, kojim je bilo obuhvaćeno 60 dece iz romskih naselja iz opština Zemun, Zvezdara, Grocka i Savski venac. U više navrata poslata je humanitarna pomoć stanovnicima naselja nastalih raseljavanjem nehigijenskog naselja ispod „Gazele”.

Crveni krst Mladenovca, Čukarice i Palilule realizuju i program „Otvoreni vrtić za romsku decu’’, kao i pripremni program za školu.