Informacija o konkursu za upis dece u predškolske ustanove za radnu 2021/2022. godinu

Informacija o konkursu za upis dece u predškolske ustanove za radnu 2021/2022. godinu

Konkurs za upis dece u predškolske ustanove za radnu 2021/2022. godinu biće sproveden od 29. marta do 17. maja, do 15.30 časova.

Zahtevi za upis podnosiće se elektronskim putem, putem usluge „eVrtić“ na Portalu eUprave.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu je utvrdio sledeću dinamiku sprovođenja konkursa:
•    Preliminarne liste upisane dece biće istaknute 7. juna.
•    Roditelji čija deca ne budu primljena po konkursu ili ne budu zadovoljni odlukom upisne komisije o tome gde im je dete raspoređeno mogu da predaju žalbe od 7. do 16. juna.
•    Upisne komisije razmatraće žalbe roditelja od 17. do 25. juna.