Centar dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda

Risanska 12
tel. 7614-829, 7614-830, faks: 6658-524
e-mail: cdl@cdlbgd.rs
www.cdlbgd.rs

V.d. direktora: Tanja Santrač

Centar je osnovan 23. februara 1956. godine kao namenska, specijalizovana ustanova za organizovanje odmora i rekreacije dece čiji je osnivač grad Beograd.

CDL je osnovan za zajednički i aktivan odmor, rekreaciju, zdravstvenu zaštitu, ishranu i vaspitno obrazovni rad dece i omladine, oporavak i klimatsko lečenje. Ustanova je od posebnog društvenog interesa i značaja. Delatnost Centra je da organizuje boravak predškolske i školske dece do 15 godina starosti, predviđen planom rada predškolskih ustanova i osnovnih škola, koje donose nadležni organi, odnosno pretežna delatnost Centra je delatnost dnevne brige o deci. Grad Beograd je dodelio Centru dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda posebno pravo na obavljane delatnosti pružanja usluga dnevne brige o deci. Centar poseduje licencu za organizovanje turističkih putovanja. Takođe, Centar je član Nacionalne asocijacije turističkih agencija - YUTA.

Objekti CDL-a su:
• Mitrovac na Tari – kapaciteta 620 ležaja
• Stanišinci na Goču – kapaciteta 105 ležaja
• Rudnik na Rudniku – kapacitet 120 ležaja
• Bukulja u Aranđelovcu – kapacitet 160 ležaja

Ukupan kapacitet na svim objektima je 1005 ležaja.

CDL svih 365 dana u godini kreira sadržaje koji omogućavaju deci da imaju što kvalitetnije osnove za razvoj svojih znanja i veština: od animatora i rekreatora za boravak u prirodi, preko sportskih aktivnosti, zabavnih programa poput plesa, glume , maskenbala, pa do edukativnih programa u vidu kvizova, radionica i izleta. Tako osmišljenim sadržajima, podstiče se socijalizacija dece, radoznalost i kreativnost, kao i sticanje novih znanja, ljubav prema prirodi i društvu kome pripadamo i koje moramo da čuvamo. CDL uvek ide u smeru podizanja kvaliteta rekreativnog boravka, omogućavajući da se programi rekreativne nastave sprovode sa najboljim sadržajima.

Svi objekti su izgrađeni namenski za potrebe dece, prilagođeni dečjem uzrastu, raspolažu potrebnim prostorijama za dnevni boravak dece, didaktički opremljenim učionicama u zatvorenom prostoru, poljskim učionicama, tematskim učionicama (Mitrovac na Tari), TV salama, salama za večernje zabavne programe, ambulantama, sportskim terenima sa potrebnom opremom (fudbal, košarka, rukomet, odbojka) i dr. Lekari su angažovani na objektima 24 sata. Objekti rade tokom cele godine, a u slučaju nestanka struje imaju sopstvene agregate. Zavisno od uzrasta dece, oblika boravka i vremena korišćenja prilagođavaju se sadržaji i aktivnosti u letovalištima.

Akcenat se posebno stavlja na sadržaje edukativnog karaktera. Sa decom u letovalištima, pored nastavnika koje upućuju škole i dečji vrtići, rade i stručni saradnici letovališta na kulturno-zabavnom (literarne i muzičke večeri, rođendanske večeri, kviz takmičenja, igranke, logorske vatre i sl.) i rekreativnom programu. CDL otvorio u saradnji sa Bibilotekama grada Beograda priručne biblioteke u sva četiri svoja objekta i time omogućio deci da dok su na rekreativnom boravku, na raspolaganju imaju pažljivo odabran i sortiran fond knjiga prilagođen njihovom uzrastu. CDL ima dugogodišnju saradlju sa DIF-om gde studenti deo svoje prakse imaju u objektima i pomažu sa svojim nastavnim oobljem u kreiranju sadržaja i poboljšanju kvaliteta usluge. Uveden je ISO 9001:2008 sistem menadžmenta kvalitetom. Uveden je i BIOROTOR – sistem za prečišćavanje otpadnih voda na Tari. Centar organizuje i prevoz sa stručnim vođom puta od škole - vrtića do letovališta i obratno. Zaposleni se maksimalno trude da svojim korisnicima učine što prijatniji boravak, bez obzira o kom je objektu reč.

Od osnivanja pa do danas kroz Centar dečjih letovališta prošlo je 1.500.000 korisnika usluga.

Oblici rada koji se sprovode u Centru:
• nastava u prirodi
• letovanje i zimovanje osnovnoškolske i predškolske dece
• pripreme sportista svih uzrasta
• izleti i ekskurzije
• stručni kampovi i radionice

CENTAR DEČJIH LETOVALIŠTA I OPORAVILIŠTA GRADA BEOGRADA - DEČJA ODMARALIŠTA, GDE SU DECA JEDINI , NAJPOŽELJNIJI I GLAVNI GOSTI!