Zmaj Jovina 7

 

Trospratna stambena kuća Savke Maksimović sa dućanima u prizemlju u Zmaj Jovinoj 7 obrađena je u maniru akademizma XX veka prema projektu inženjera Božidara Božića.

Na zgradi se ističu lučni otvori mezanina i erker sa balkonima u središtu kompozicije fasade, kao i plitki reljefni ukrasi i atika nad krovnim vencem.

Fasadu revitalizovalo preduzeće: "Neimar-grad".
Vrednost radova: 1.777.013,80 dinara.