Terazije 39

 

Zgrada Smederevske banke na Terazijama 39 sagrađena je 1912. po projektu arhitekata Milorada Ruvidića i Isaila Fidinovića za trgovca Milana M. Stefanovića-Smederevca.

U prizemlju zgrade neko vreme se nalazila Smederevska banka, pa je zgrada i docnije zadržala taj naziv. Oblikovana je u maniru secesije sa adekvatnom dekoracijom, naročito izraženom na glavnoj fasadi.

Fasadu revitalizovalo preduzeće: "Tekton".
Vrednost radova: 403.282 dinara.