Obilićev venac 16

 

Stambena kuća Steve Jovanovića Resavca podignuta je 1912. prema projektu istaknutog srpskog arhitekte Branka Tanazevića u duhu secesije. U oblikovanju glavne fasade on je napustio strogu simetriju.
I pored preuzimanja arhitektonskih motiva ranijih epoha, kako balkanske tako i evropske arhitekture, njihovom stilizacijom i veštim uklapanjem u originalnu kompozicionu šemu, Tanazević je stvorio delo koje predstavlja zanimljiv primer beogradske arhitekture toga vremena.

Fasadu revitalizovalo preduzeće: "Ornament-investinženjering".
Vrednost radova je: 4.155.511 dinara.