Knez Mihailova 47

 

Zadužbina Nikole Spasića u Knez Mihailovoj 47 podignuta je 1930. godine kao trgovačko-stambena četvorospratnica, po projektu arhitekte Josifa Najmana, u duhu akademizma.

Fasada zgrade je ukrašena skulpturama koje simbolizuju industriju i trgovinu. Postavljene su u timpanonu nad centralnim delom fasade, a delo su vajara Dragomira Arambašića. Osim toga, postoje i četiri grupne i dve pojedinačne dečije figure postavljene naizmenično nad centralnim i bočnim fasadama, rad vajara Živojina Lukića.

Fasadu revitalizovalo preduzeće "Ornament-investinženjering".
Vrednost radova: 24.067.814 dinara.