Bulevar kralja Aleksandra 46

 

Kolektivno-stambena zgrada na Bulevaru kralja Aleksandra 46 sa lokalima u prizemlju sagrađena je 1930. godine, prema planovima arhitekte Aleksandra Jankovića. Građena je  za doktora Vladu Markovića, u duhu modernizma.

Zgrada je prvobitno imala podrum, prizemlje, tri sprata i mansardu, a u dvorištu je bila podignuta garaža. Tokom II svetskog rata, 1941. godine, zgrada je teško oštećena i tada je dat plan za obnovu prvog i drugog sprata  i tavana, koji je pripremio arhitekta Janković.

Pedesetih godina XX veka nadzidani su treći, četvrti i peti sprat. Na fasadi su prepoznatljivi elementi krajnje pojednostavljenog modernističkog oblikovanja, koji su uklopljeni u poslednjoj intervenciji.

Objekat se nalazi u okviru prethodno zaštićene celine "Stari Beograd".

Izvođač radova: "Estetika"
Vrednost radova: 1.877.574 dinara