Svetozara Markovića 4

 

Kolektivno-stambeni objekat u Svetozara Markovića 4 sagrađen je šezdesetih godina dvadesetog veka u duhu savremene arhitekture.

Predstavlja standardno rešenje, karakteristično za period šezdesetih godina u beogradskoj arhitekturi. Fasada je razuđena ujednačenim ritmom balkona koji naglašavaju kubističnu formu objekta.

Nalazi se u okviru prethodno zaštićene celine "Stari Beograd".

Izvođač radova: "Pionir" Smederevo
Vrednost radova: 1.236.617 dinara