ponedeljak, 7. avgust 2017.

Sekretarijat za privredu

Javni konkurs za za sufinansiranje programa od javnog interesa iz oblasti promocije preduzetništva i zapošljavanja na teritoriji grada Beograda za 2017. godinu

Na osnovu Odluke o sufinansiranju programa od javnog interesa iz oblasti promocije preduzetništva i zapošljavanja na teritoriji grada Beograda (''Službeni list grada Beograda'' br. 44/17), i Odluke o budžetu grada Beograda (''Službeni list grada Beograda'' br. 125/16, 02/2017 i 43/17) i Zaključka gradonačelnika grada Beograda br 3-4997/17-G-01

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za privredu

objavljuje

JAVNI KONKURS
za sufinansiranje programa od javnog interesa iz oblasti promocije preduzetništva i zapošljavanja na teritoriji grada Beograda za 2017. godinu

Tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete pogledati/preuzeti ovde: