sreda, 14. februar 2018.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Prethodno obaveštenje za javnu nabavku – Električna energija

Na osnovu člana 59. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br. 124/12, 14/15 i 68/15)

GRAD  BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki
Kraljice Marije br. 1

objavljuje

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
o nameri sprovođenja postupka centralizovane javne nabavke dobara – Električna energija

Prethodno obaveštenje