ponedeljak, 5. mart 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 29/17

Na osnovu člana  55, 57, i 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” broj 124/12, br. 14/15 i br. 68/15),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove
27. marta 43-45

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova broj 29/17 – Izvođenje fasaderskih i molerskih radova na objektima poslovnih prostora u Beogradu

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku