sreda, 7. mart 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 82/17

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKU O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA
za javnu nabavku broj 82/17 – Usluga popravki i održavanja automobila Gradske uprave, sačinjen od strane Komisije za javnu nabavku

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku