sreda, 25. april 2018.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Poziv za podnošenje ponuda za centralizovanu javnu nabavku broj 2/18

Na osnovu člana 55, 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br.124/12, 14/15 i 68/15)

GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki
Kraljice Marije 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku dobara broj 2/18 – Pribor za održavanje higije

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku