utorak, 15. maj 2018.

Sekretarijat za informisanje

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za informisanje
ul. Kraljice Marije 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj 1/18 – Usluga oglašavanja u sredstvima javnog informisanja (dnevni listovi i nedeljnici)

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku