petak, 17. avgust 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 31/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 31/18 – Sanacija dvorišne fasade objekta na Trgu Nikole Pašića br. 6

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku