petak, 17. avgust 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 19/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 19/18 – Građevinski materijal po partijama

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku