četvrtak, 23. avgust 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Prethodno obaveštenje - Kupovina didaktičke opreme i materijala za vaspitno obrazovni rad za predškolske ustanove grada Beograda

Na osnovu člana 59. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu
Kraljice Marije 1

objavljuje

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
o nameri sprovođenja postupka javne nabavke dobara – Kupovina didaktičke opreme i materijala za vaspitno obrazovni rad za predškolske ustanove grada Beograda

Prethodno obaveštenje