ponedeljak, 27. avgust 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 8/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

objavljuje

ODLUKU O DODELI UGOVORA
za javnu nabavku broj 8/18 – Stručni nadzor u toku izvođenja radova na sanaciji i adaptaciji fasada osnovnih i srednjih škola grada Beograda 

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku