četvrtak, 6. septembar 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 1/18, partije 1, 2, 3 i 4

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
Za javnu nabavku broj 1/18 – Sredstva za održavanje higijene, oblikovanu u četiri partije

 

Obaveštenje - partija 1

Obaveštenje - partija 2

Obaveštenje - partija 3

Obaveštenje - partija 4

Dokumentacija vezana za javnu nabavku