nedelja, 9. septembar 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt PDR područja centra Banovog brda, Čukarica

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 30.08.2018.godine utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije područja centra Banovog brda, Gradska opština Čukarica, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)

oglašava

JAVNI UVID U
NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA CENTRA BANOVOG BRDA, GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 10. septembra do 10. oktobra 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 1. novembra 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, najkasnije do 10. oktobra 2018. godine.