utorak, 5. mart 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 98/18

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 98/18 – Pumpe za sisteme grejanja i klimatizaciju

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku