nedelja, 26. maj 2019.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u nacrt PDR Topčiderske reke sa planiranim regulacijama i akumulacijama, GO Savski venac, Rakovica i Voždovac (I faza)

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 9. maj 2019. godine utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije Topčiderske reke sa planiranim regulacijama i akumulacijama, gradske opštine Savski venac, Rakovica i Voždovac (I faza) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19)

oglašava

JAVNI UVID U 
NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE TOPČIDERSKE REKE SA PLANIRANIM REGULACIJAMA I AKUMULACIJAMA, GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC, RAKOVICA I VOŽDOVAC (I FAZA) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 27. maja do 25. juna 2019. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 11. jula 2019. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, najkasnije do 25. juna 2019. godine.

Tekst i grafika