petak, 9. avgust 2019.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku 2/19

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15)
GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

 Kraljice Marije br. 1/7, Beograd

Objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku broj 2/19, dobra - Pribor za održavanje higijene, oblikovanu u četiri partije

Obaveštenje