petak, 9. avgust 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj 37/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

Kraljice Marije br. 1

objavljuje

Odluku o zaključenju okvirnog sporazuma
za postupak javne nabavkemale vrednosti, broj 37/19 - Usluga održavanja aplikativnog sistema pisarnice Gradske uprave grada Beograda

Odluka