petak, 9. avgust 2019.

Sekretarijat za energetiku

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 4/19

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15, 68/15, u daljem tekstu Zakon)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za energetiku

Tiršova br. 1

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 4/19 – Izrada studije „Sprovođenje energetskih pregleda sa studijom izvodljivosti na 22 objekta u 17 gradskih opština”

Obaveštenje