petak, 9. avgust 2019.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 27/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

Kraljice Marije br. 1

objavljuje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
za postupak javne nabavke broj 27/19 – Usluga održavanja softverskog paketa u Sekretarijatu za finansije

Obaveštenje