petak, 9. avgust 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 17/19

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu
ul. Kraljice Marije br. 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 17/19 – Izrada tehničke dokumentacije za adaptaciju, sanaciju i rekonstrukciju objekta „Trgovačke škole” u Beogradu

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku