četvrtak, 19. novembar 2020.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku 31/20

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

Kraljice Marije 1

objavljuje

ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA
za javnu nabavku broj 31/20 – Održavanje komunikacionih sistema Alcatel lucent Omni PCX Enterprise na lokacijama telefonskih centrala u objektima Gradske uprave

Odluka