petak, 20. novembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za centralizovanu javnu nabavku broj 13/20

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12,14/15 i 68/15)
GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Kraljice Marije br. 1/7

Objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku broj 13/20, dobra- Smrznuto voće i smrznuto povrće

Obaveštenje