Pretraživanje

četvrtak, 27. jun 2019.

Sekretarijat za energetiku

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 7/19

četvrtak, 27. jun 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 22/19

sreda, 26. jun 2019.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 21/19

sreda, 26. jun 2019.

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/19

sreda, 26. jun 2019.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 14/19