Dodatak za negu i pomoć drugog lica

Dodatak za negu i pomoć drugog lica

Ostvarenje ovog prava podrazumeva poseban novčani dodatak koji službe socijalne zaštite daju licima u stanju socijalne potrebe, a koja su zbog težeg psihičkog ili fizičkog oštećenja u zadovoljavanju svojih egzistencijalnih potreba u potpunosti upućena na pomoć drugih lica i zbog čega imaju vanredne i uvećane rashode.

Za ostvarivanje ovog prava, nadležnom Centru za socijalni rad (na opštini prebivališta podnosioca zahteva) potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

  • pisani zahtev;
  • fotokopija lične karte;
  • fotokopija izvoda iz Matične knjige rođenih ili venčanih;
  • fotokopija čeka od penzije;
  • fotokopija zdravstvene knjižice;
  • predlog za veštačenje (obrazac br. 1);
  • uverenje o nezaposlenosti;
  • potvrda Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje zaposlenih da nije ostvarena penzija;
  • fotokopija medicinske dokumentacije;