петак, 20. септембар 2019.

Расписан јавни позив за четврти покушај биомедицински потпомогнутог оплођења

Секретаријат за здравство расписао је Јавни позив за подношење пријава за финансирање трошкова четвртог покушаја биомедицински потпомогнутог оплођења. Право на финансирање трошкова имају пунолетна и пословна способна жена и мушкарац, а који воде заједнички живот у складу са законом којим се уређују породични односи – супружници, односно ванбрачни партнери који су способни да врше родитељску дужност и у таквом су психосоцијалном стању на основу кога се оправдано може очекивати да ће бити способни да обављају родитељске дужности у складу са законом, у интересу детета. 

Парови морају да испуне следеће услове: да је жена претходно имала три покушаја биомедицински потпомогнутог оплођења, без успеха, да жена није рађала, односно да нема децу, да на дан подношења пријаве жена није навршила 45 година старости, те да да имају држављанство Републике Србије, односно да је страни држављанин са сталним настањењем у Београду или да су избегла, односно интерно расељена и прогнана лица са Косова и Метохије и да имају пребивалиште на територији града Београда најмање годину дана, пре дана подношења пријаве. 

Рок за пријаву на Јавни позив за подношење пријава је петнаест дана од дана објављивања. Додатне информације и појашњења могу се добити на интернет страници Града Београда www.beograd.rs или електронским путем на адресу bmpo@beograd.gov.rs.