Претраживање

петак, 13. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 31/19, партија 4

петак, 13. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 16/19

петак, 13. септембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 34/18

петак, 13. септембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 5/2018

петак, 13. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 31/19, партија 5

петак, 13. септембар 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о измени уговора за централизовану јавну набавку добра број 4/18

четвртак, 12. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 42/19