Претраживање

петак, 17. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 85/19

четвртак, 16. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 82/19

среда, 15. јануар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 36/19

среда, 15. јануар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 10/19

среда, 15. јануар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 16/19

среда, 15. јануар 2020.

Секретаријат за инспекцијске послове

Одлука о оглашавању ништавном службене легитимације инспектора

среда, 15. јануар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 71/19