Обавештење привредним субјектима који су регистровани за обављање трговинске делатности

Дана 3. фебруара 2011. године Скупштинa града Београда усвојила је Одлуку о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији града Београда („Службени лист“ града Београда број 2/2011), која је ступила на снагу 11. фебруара 2011. године.

Одредбама наведене Одлуке поред уређивања радног времена објеката у угоститељској, занатској и трговинској делатности уређује се продаја, односно забрана продаје алкохолних пића у трговинским објектима.

Овим путем желимо да Вас подсетимо о неким обавезама прописаним Одлуком које сте дужни да примењујете:

  • 1. да утврдите трајање и распоред радног времена;
  • 2. да утврђено радно време видно истакнете на главном улазу или на другом видном месту објекта и да се придржавате назначеног радног времена;
  • 3. да у времену од 22,00 сата до 06,00 сати не можете вршити продају алкохолних пића;
  • 4. да на видном месту поставите упозорење о забрани продаје алкохолних пића на формату А4 са текстом следеће садржине:
    „У времену од 22,00 сата до 06,00 сати забрањена је продаја алкохолних пића“
  • 5. да уколико обављате делатност дуже од 22,00 сата, у року од 2 месеца од дана ступања на снагу Одлуке, доставите обавештење о радном времену организационој јединици Градске управе - Секретаријату за привреду, као и сваку промену радног времена у року од 7 дана од дана доношења одлуке о промени радног времена.

За непоступање по обавезама од тачке 1 до тачке 4 прописане су казне у износу од 20.000,00 динара за правно лице и предузетнике, а за одговорно лице у правном лицу, у износу од 5.000,00 динара. Наведене казне на лицу места може да наплати комунални инспектор, односно комунални полицајац.

За непоступање по обавези наведеној под тачком 5, прописане су казне у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара за правна лица; за одговорно лице у правном лицу у износу од 2.500,00 до 75.000,00 динара, и за предузетнике у износу од 5.000,00 до 250.000,00 динара.

Надамо се да ћемо узајамном сарадњом и ефикасном применом Одлуке, постићи заједнички опште циљеве који су у интересу грађана и Ваших потрошача.