Чланови Комисије за оцену студије београдског метроа

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ СТУДИЈЕ БЕОГРАДСКОГ МЕТРОА

Вукан Вучић - рођен 1935. године у Београду, од 1961.године, живи и ради у Америци. Дипломирао је на Универзитету у Београду 1960. године, а докторирао на Универзитету Беркли у Калифорнији 1966. године. Предаје на универзитету у Пенсилванији.
• Први добитник медаље Dr. Friedrich Lehner, Минхен, Немачка, 1982.
• Српска академија наука и уметности, страни члан, 1993
• Руска академија архитектуре и изградњу наука, страни члан, 2005.

Области истраживања којима се бави: Бави се планирањем урбаних транспортних система, како јавног тако и осталог превоза у градским срединама. Посебно се бави областима јавног превоза, његовим планирањем и функционисањем, карактеристикама метро превоза, врстама возила, инфарструктуром и њеним управљањем. Доктор Вучић је написао више књига из области транспортних система као и 120 чланака објављених у Америци, Србији, Немачкој, Италији и Белгији. Сарадник је у више реномираних консултантских фирми, као и у дирекцијама за превоз у Филаделфији, Вашингтону, Њујорку и Сан Франциску.

Предавања и презентације: Предавао и излагао радове на 75 различитих универзитета укључујући Универзитет у Алберти-Едмонтон, Канада, у Београду, у Калифорнији у Берклију, Универзитет у Рио де Жанеиру, у Бразилу и многим другим.
Консултант на планирању, пројектовању и изградњи саобраћајних система за Министарство саобраћаја у САД, као и у градовима: Београд, Едмонтон, Манчестер, Њујорк, Перт, Рим и Напуљ, Торонто, Мексико Сити.

Владимир Деполо - рођен 1945. године у Београду. Дипломирао на Саобраћајном факултету у Београду 1972. године, а 2001. године постао је доктор техничких наука. Од 1973. године радио је на пројектима планирања саобраћаја, а од 1989 – 1993 био је директор ЈУГИНУС-а. Такође био водећи истраживач на најважнијим пројектима од којих је један број од значаја у области развоја нових метода вредновања односа саобраћаја и намене земљишта за потребе локалних комуналних такси са одговарајућим софтвером, као и на пројектима вредновања саобраћајних решења (стратегија/планова).

Био је члан више градских комисија за саобраћај. Руководио израдом пројекта Унутрашњег полупрстена (UMP), фаза генералног пројекта са пратећим студијама и Претходном студијом оправданости испред Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу. Члан је тима за израду студијско – пројекне документације линије метроа у Каиру. Био члан Извршног одбора града Београда, задужен са питања саобраћаја у периоду од 1992. до 1995. Године, члан Савета Саобраћајаног факултета између 1992. и 1994. Године, члан комисије Града Београда за транзицију јавног комуналног сектора, урбани развој и Комисије Града Београда за саобраћај, између 1992. и 1996. године.

Од 2001. године ради у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда, где обавља послове директора пројекта Београдског метроа у Јединици за имплементацију.

Зоран Рубињони - рођен 1950. године у Риму, дипломирао на Саобраћајном факултету у Београду 1977. године. После вишегодишњег рада у пројектантским кућама, од 2002. до 2004. године био је на челу Секретаријата за саобраћај града Београда, а данас је извршни директор Јединице за имплементацију пројеката у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Члан је домаћих и међународних стручних удружења из области урбанизма.

Градимир Стефановић – рођен 5.10.1950. године у Београду. Дипломирао на саобрацајном факултету 1976. Био запослен у ГСП-у 10 година, затим прелази у ЦИП. Од 1992. ради у Великој Британији као независни консултант за британске клијенте (Transport for London, EBRD, SDG) као и клијенте из других земаља.

Активни члан UITP Light Rail Committee од 1978, ради на припреми извештаја и презентацијама. Као аутор радне групе у ITP за упутства за лаки шински саобраћај. Вођа тима за велике градове у пројектима светске банке и EU TACIS модернизација јавног транспорта у 14 руских градова који је изведен у периоду од 1996. до 2000. Сарађивао на пројекту EBRD на модернизацији трамвајског саобраћаја у Odes in a пројекту београдскиг приградског шинског саобраћаја.
Са својим радовима учествовао на конференцијама у Москви, Дубаију итд. Тренутно је вођа пројекта Heliopolis metro у Каиру који финансира Светска банка. Има консалтинг уговор за Hyderabad метро пројекат у Индији.

У последњих 10 година радио на пројектима у EU који се односе на градске шинске системе, независно или као експерт UITP-a. Радио је консалтинг за клијенте из Норвешке, Русије, Холандије, Израела, Србије, БиХ, Украјине, Египта, Сауди Арабије и Индије из области развоја градског шинског саобраћаја, реструктуирања компанија и локалних власти у области јавног превоза.

Дејан Васовић - градски архитекта, рођен је 1966. године у Београду, где је и завршио основну и средњу школу. Архитектонски факултет Универзитета у Београду уписао је 1984. Године, а 1990. године дипломирао на смеру архитектонско инжењерство. Магистрирао је на Архитектонском факултету 1998. године. За магистарски рад добио је награду Привредне коморе Београда за 1998. годину. Запослен је од 1990. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Осим рада у настави, као руководилац пројектантског тима пројектовао је и вршио надзор над већим бројем објеката високоградње у земљи и иностранству.

Од априла до септембра 2001. године радио је у Министарству урбанизма и грађевина као координатор Републичке ревизионе комисије. Почетком 2004. постављен је на место заменика директора Грађевинске дирекције Србије, где је 2007. године на јавном конкурсу изабран за директора. У Грађевинској дирекцији Србије водио је више пројеката из области станоградње и енергетске ефикасности. Основао је Фонд за уштеду енергије у станоградњи. Испред Републике Србије био је одговоран за реализацију донација Европске уније и изградњу граничних прелаза нулте категорије (Хоргош, Батровци, Прешево).

Први је тужилац Суда части Инжењерске коморе. У априлу 2007. године, јавним гласањем изабран је за члана Извршног одбора матичне секције пројектаната. Био је председник Извршног одбора матичне секције пројектаната и члан Управног одбора Инжењерске коморе. На место помоћника градоначелника Београда постављен је 15. септембра 2009. године.