Нацрт одлуке о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину

Објављивање нацрта одлука на сајту града Београда је према Статуту града Београда један од начина спровођење јавне расправе.

Нацрт одлуке о допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину можете преузети, у PDF формату, овде: