Помоћ за санацију штета од поплава

Град Београд и Секретаријат за финансије отворили су динарски и девизни уплатни рачун за уплату средстава грађана и правних лица који желе да помогну својим средствима у решавању проблема изазваних елемeнтарном непогодом која је погодила Београд и целу Србију.

Заинтересовани грађани све додатне информације могу добити бесплатним телефонским позивом на број 0800-110-011.

Динарски текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града гласе: 840-744141843-14, у позиву на број: модел 97,  а у наставку 39-501-04.