субота, 10. октобар 2020.

Београду потребно још зглобних аутобуса

Јавни превоз у Београду обавља се на више од 500 линија, са преко 1.600 возила која свакодневно саобраћају и прелазе укупно 436.000 километара током 24 сата, уз 2,5 милиона путника.  Постоје 133 градскe аутобускe и 320 приградских и локалних аутобуских линија, 20 минибус-линија, седам трамвајских, шест тролејбуских, пет мини-експрес, 24 ноћне линије, што је укупно преко 500 линија јавног линијског превоза.

Аутобуски саобраћај „покрива” 83 одсто укупног броја превезених путника, што указује на значај овог видa превоза и потребу његовог унапређења. Стање возног парка ЈКП ГСП „Београд” је боље него у претходном периоду, али и даље није на жељеном нивоу.

Циљ Града Београда је да становницима пружи поуздану и стабилну услугу превоза, обезбеђујући економски најповољније, саобраћајно безбедне и еколошки најприхватљивије услове. Надлежни органи Града Београда донели су још 2019. године одлуку да се хитно приступи повећању поузданости и атрактивности рада аутобуског подсистема. Донета је одлуку да се приступи хитној обнови возног парка током 2019. године, али и у наредних неколико година.

– Стручњаци Саобраћајног факултета израдили су студију „Техничко-технолошка анализа аутобуског подсистема јавног транспорта путника у Београду”. Подаци су указали на потребу хитне набавке између 150–200 возила, како би се извршила стабилизација и консолидација возног парка ЈКП ГСП „Београд”, као и на то да је у периоду од три године неопходно набавити најмање 300–400 нових возила – рекао је секретар за јавни превоз Јовица Васиљевић.

Планском обновом возног парка ЈКП ГСП „Београд” биће повећана атрактивност, ефикасност и одрживост аутобуског подсистема. Смањиће се оперативни и производни трошкови, побољшати перформансе и рационално користити погонска енергија. Жеља је да се на овај начин оствари главни циљ јавног превоза путника у Београду, а то је пружање квалитетне, поуздане, комфорне и изнад свега безбедне услуге.

– У претходном периоду, град је набавио 244 нова соло-аутобуса за ГСП „Београд” чиме је унапређено стање возног парка, али је остала потреба замене већег броја старијих зглобних аутобуса. Просечна старост зглобних аутобуса износи преко осам година, при чему у возном парку ГСП „Београд” и даље има 128 аутобуса старости преко 12 година, од чега 37 старијих од 15 година. Реализација планираног реда вожње аутобуског подсистема ГСП „Београд” је дуги низ година 90 одсто због техничког стања возног парка. Повећани су трошкови одржавања, а безбедност путника је у директној вези са стањем возног парка – прецизирао је Васиљевић.

Студија Саобраћајног факултета је показала да је 150 возила из постојећег возног парка добило оцену 1 и чекају расход, а 277 возила оцену 2. Постоје стални захтеви грађана за увођењем нових и продужењем постојећих линија које није могуће реализовати због недостатка возила, а на појединим постојећим линијама потребно је повећање броја возила.

– Недостају возила за покривање режимских измена због планираних радова у граду што утиче на смањење квалитета превозне услуге на постојећим линијама, с обзиром да се возила обезбеђују редукцијом. Недостају возила за обезбеђивање додатног нивоа безбедности путника у условима вируса COVID-19, чиме би се обезбедила још повољнија попуњеност возила у смислу мањег броја путника у једном аутобусу – додао је Васиљевић.