четвртак, 17. јун 2021.

Радојичић: Град Београд увећао давања за децу без родитељског старања и децу и омладину ометену у развоју

Последњим ребалансом буџета Град Београд је издвојио додатна новчана средства за социјално угрожене категорије становништва и тиме показао да наставља своју социјално одговорну политику. Издвојено је 100 милиона динара више за социјална давања и то ће бити рекордан буџет Секретаријата за социјалну заштиту – изјавио је градоначелник Београда проф. др Зоран Радојичић. 

Како је објаснио, Град Београд је увео нову социјалну услугу која обухвата организовање рекреативних излета корисника Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју. Увећана је и новчана помоћ која се додељује деци која напуштају домски и хранитељски смештај, као и новчана помоћ за куповину школског прибора за децу из социјално угрожених породица. 

– Могу да кажем да Град Београд још једном показује да спроводи одговорну социјалну политику према свима. Наиме, овим новинама Град Београд настоји да бар делимично олакша живот социјално угроженој деци и деци и омладини ометеној у развоју.  У плану је организација излета преко Центра дечијих летовалишта Београда, а значајно смо повећали и износ помоћи деци која напуштају институције домског или хранитељског смештаја. Поред тога, повећали смо износ помоћи за куповину школског прибора за децу из социјално угрожених породица – рекао је градоначелник Београда Радојичић.

Изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, корисницима Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју пружа се могућност коришћења рекреативних одмора. Рекреативни одмори се могу реализовати колективно или појединачно, у пратњи родитеља/старатеља, а на основу процене стручног тима центра. Излети трају до седам дана, највише два пута годишње. 

– У оквиру рекреативних одмора, Град Београд организује и сноси трошкове превоза, обезбеђује потребан број пратилаца, смештај, исхрану и здравствену заштиту. Наша деца ће имати и организоване културно-забавне и рекреативне активности, што је врло значајно за њихову што успешнију социјализацију – додао је градоначелник Радојичић.

Он је истакао да је предвиђено да се садашњи износ новчане месечне помоћи за децу и младе без родитељског старања са 50 одсто од просечне зараде, (и то од дана престанка услуге домског и хранитељског смештаја), а најдуже у наредних годину дана повећа до висине износа просечне зараде на територији града Београда.

 – Ова измена је битна јер на овај начин помажемо младима који излазе из система социјалне заштите и који су навршили 18 година да се оснаже за самосталан живот имајући у виду да немају ближих сродника који би им помогли у постизању бољих компетенција у односу на своје вршњаке. Град Београд је ту да брине о њима, да им олакша наставак школовања и налажење посла– рекао је Радојичић.

Према његовим речима, Градски центар за социјални рад у Београду иницирао је и измену одлуке у делу који се односи на повремену једнократну новчану помоћ за трошкове набавке школског прибора ученицима основних и средњих школа, чије су породице корисници новчане социјалне помоћи, у већем новчаном износу од досадашњег. 

– Требало би да свако дете има једнаке шансе, право да учи и да се даље образује. На овај начин помажемо и подстичемо децу из најугроженијих породица да постижу боље резултате у школским активностима. Брига о младима је приоритет овог града – закључио је Радојичић.