Прикључење 21.000 станова на топловод

 

ЈЕФТИНИЈЕ, А ТОПЛИЈЕ!
 
Град Београд и ЈКП "Београдске електране" укључили су се у акцију Министарства рударства и енергетике Републике Србије за заштиту електроенергетског система, доношењем Програма за прикључење постојећих стамбених објеката на даљински систем грејања. Споразум о сарадњи на овом програму потписали су 1. августа 2002. Кори Удовички, тадашњи министар рударства и енергетике, и Ненад Богдановић, тада председник Извршног одбора Скупштине града Београда.

Закључно са 12. септембром 2008. потписан је 21.607 уговора и 1.717 анекса (сторнирано 768) за станове (3.209 објекaта), и 423 уговора (сторнирано 27) за пословни простор. Уговорена површина за станове је 1.316.851,39 m², а за пословни простор 128.742,77 m². Укупна површина објеката за које ће се извести прикључци и подстанице је 1.682.588 m² за стамбени простор и 128.742,77 m² за пословни простор.

Трошкови прикључења (партиципација) за зграде са списка износе 1.791,00 дин/m² и кредитирани су од стране Скупштине града Београда, уз учешће од 10%, до 36 месечних рата, без камате. Цена се усклађује с растом цена на мало свака три месеца, а последњи пут је коригована 01.07.2008. године. Месечна рата партиципације биће штампана на посебној уплатници Инфостана.

Партиципација обухвата:
- прикључење на постојећи примарни топловод
- изградњу топловода од места прикључења на примарни топловод до уласка у простор предвиђен за предајну станицу (топловодни прикључак)
- изградњу примарног дела предајне станице
- уградњу измењивача топлоте
Извођење ових радова уговорна је обавеза ЈКП "Београдске електране".

Поред трошкова прикључења зграде, грађани сносе и трошкове изградње унутрашњих грејних инсталација, који се односе на изградњу секундарне предајне станице, која садржи разделнике, сабирнике, запорну арматуру, циркулационе пумпе, експанзионе посуде, као и хоризонталне разводне мреже и набавке и уградње вертикала са монтажом радијатора. Радови на унутрашњим грејним инсталацијама обавеза су грађана.

Кредите за увођење унутрашњих грејних инсталација обезбеђују Војвођанска, банка Intesa и Комерцијална банка, до 48 месечних рата, уз месечну камату од 1%.

А. ПРИКЉУЧЕЊЕ ЗГРАДА НА ТОПЛОВОД

Завршени су топловодни прикључци за 2.960 објеката површине 1.703.592 m² (што је адекватно 28.393 стана, на бази 1 стан ≈ 60 m², укључујући и станове за које је остављена резерва), a примарна подстаница и измењивач топлоте уграђени су у 1.522 oбјекта, чиме је, укључујући и објекте који се прикључују као секундари на нове или постојеће подстанице, обезбеђено грејање за 2.700 објекта, укупне површине 1.533.633 m² (25.560 станова, на бази 1 стан ≈ 60 m²). У току је израда топловодних прикључака за три објекта површине 1.971 m² (што је адекватно 33 стана, на бази 1 стан ≈ 60 m²). Припремни радови за почетак израде топловодног прикључка врше се за 78 објеката укупне површине 34.175 m² (што је адекватно 570 станова на бази 1 стан ≈ 60 m²), за које је завршена пројектна документација и одабрани извођачи радова.

Б. ИЗГРАДЊА ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ЗГРАДИ

1. КОНТАКТ СА БАНКАМА:
- Комерцијална банка
Трг Николе Пашића 7, тел. 329-8145, 329-8297, 329-8132
- Банка Intesa
Студентски трг 7, тел. 2180-763, 2180-347, 2181-096
Народних хероја 43, тел. 311-11-66 лок. 2696
- Војвођанска банка
Ресавска 32, тел. 3240-083
Булевар Михајла Пупина 111, тел. 133-285, 130-093

2. УГОВОРИ О КРЕДИТИРАЊУ
Банке са станарима закључују појединачне уговоре о кредитирању на основу уговора о пројектовању извођењу унутрашњих инсталација са доле наведеним извођачима радова.

3. УГОВОР СА ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА
Извршни одбор Скупштине града Београда, на предлог Комисије за избор најповољнијег понуђача за набавку робе, опреме и услуга, на седници одржаној 13. септембра 2002. разматрао је понуде за радове по огласу број 048 од 9. августа 2002. и одлучио да се грађанима препоруче следећи извођачи радова:

ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА:
ПОБЕДА АД, Тимочка 10, тел. 2458-531
ПРОЈЕКТОМОНТАЖА, Ђуре Ђаковића 88, тел. 768-999
СЕБРА, Далматинска 17, тел. 3030-190
"ЈАНКО ЛИСЈАК", Заге Маливук 1, Крњача, тел. 2712-477
КОЛУБАРА ПРОЈЕКТ, Колубарски трг 8, Лазаревац, тел. 8123-590
ПАРТИЗАН, Баба Вишњина 14, тел. 2431-200
ИЗОЛИНВЕСТ, Волгина 73, тел. 406-926
СТИП ИНЖЕЊЕРИНГ, Булевар Зорана Ђинђића 80, тел. 3116-870
АРТ ИНЖЕЊЕРИНГ,  14. децембра 56, тел. 3445-403
МИР ИНЖЕЊЕРИНГ, Заге Маливук 50, тел.667-824
СТП, Панчевачки пут 13, тел. 2711-740

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА:
ТЕРМАНОВА ДОО, Јурија Гагарина 31в, тел. 3186-085
МАРК ПРО, Мике Аласа 46, тел. 3283-454
ТЕРМОПРОДУКТ, Љубе Стојановића 32, тел. 3225-941
САГАКС, Веле Нигринове 1, тел. 3808-347
МОНТЕР ЕМИТ, Тоше Јовановића 8/9, тел. 543-425
ТЕРМОЛУКС, Звечанска 58, тел. 3690-802
ВОДОТЕРМА, Веле Нигринове 8, тел. 422-911
ТЕРМОВАТ, Суседградска 43, тел. 647-155
МЕТАЛИНГ ПЛУС, Смедеревски пут 1, прилаз 16, тел. 3471-783
14. ДЕЦЕМБАР, Рада Неимара 13а, тел. 413-757
АРТ ИНЖЕЊЕРИНГ, 14. децембра 56, тел. 3445-403
СМЕДИНГ ТРЕЈД ДОО, Др Ивана Рибара 168, тел. 2272-113
ЕНЕРГОПРОЈЕКТ-ОПРЕМА АД, Бул. Михаила Пупина 12, тел. 3101-700

Поред ових извођача грађани за извођење радова на унутрашњим инсталацијама могу ангажовати и све друге који поседују лиценцу.

4. САГЛАСНОСТ НА ПРОЈЕКАТ
ЈКП "Београдске електране" дају сагласност на пројекат извођача радова.

5. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
По завршетку радова ЈКП "Београдске електране" обављају технички пријем и укључење у систем даљинског грејања.

Све додатне информације:
ЈКП "Београдске електране", Земун, Цара Душана 141

Позивни центар (опште информације): 209-3101
Технички услови за пријем енергетске сагласности: 222-4710
Уговарање испоруке топлотне енергије: 222-4720
Уговарање пробног грејања: 222-4740
Рекламација, искључења и наплата: 222-4720
Техничка оператива (технички пријем објеката): 222-4740
Изадавање пројектне сагласности: 222-4710