уторак, 11. април 2017.

Секретаријат за здравство

Листа одабраног програма за област – здравствена заштита мајке и детета – подршка имплементацији мера популационе политике на територији града Београда

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за здравство
Комисија за избор програма здравствених установа из плана мреже на територији града Београда у 2017. години за област - здравствена заштита мајке и детета - подршка имплементацији мера популационе политике на територији града Београда

Објављује

ЛИСТУ ОДАБРАНОГ ПРОГРАМА
по конкурсу за финансирање програма здравствених установа из плана мреже на територији града Београда у 2017. години за област - здравствена заштита мајке и детета – подршка имплементацији мера популационе политике на територији града Београда

(објављеног 13. марта 2017. године на сајту града Београда)

Референтни број програма Назив носиоца програма Назив програма
II-4 бр. 50-143/2017 Градски завод за јавно здравље Београд Телефонско саветовалиште "Хало беба"